AkzoNobel


Sèrie de trofeus encarregats per una empresa de comunicació.
Aportant l'esperit del animal cheetah. Renovació, força, agilitat, dinamisme i lideratge. El projecte tracte l'element trofeu a nivell escultòric.


Serie de trofeos encargados por una empresa de comunicación.
Aportando el espirito del animal cheetah. Renovación, fuerza, agilidad, dinamismo y liderazgo. El proyecto trata el elemento trofeo a nivel escultórico.
DESIGNER:Mitjadotzena

CLIENT:AkzoNobel
ANY:2009