Modiss


Lluminària, ambientador lumínic i tauleta auxiliar. Dues peces independents, però unides per un centelleig, un pont immaterial de llum. Amb una font de llum LED s'impregnen els dos cossos lluminosos, i les pantalles de vidre difuminen aquesta llum per crear una atmosfera suau i lleugera.

Luminaria, ambientador lumínico y mesita auxiliar. Dos piezas independientes, pero unidas por un destello, un puente inmaterial de luz.  Con una fuente de luz LED se impregnan los dos cuerpos luminosos, y las pantallas de cristal difuminan esa luz para crear una atmósfera suave y liviana.DESIGNER:Mitjadotzena

CLIENT:Modiss
ANY:2014