John Doe - IberianPartners


Tòtem corporatiu per la campanya de "Gente con Valores". Cada mes s'afegeix una fitxa nova amb un valor diferent fins a omplir del tot l'ampolla.

Tótem corporativo para la campaña de "Gente con Valores". Cada mes se añade una ficha nueva con un valor distinto hasta llena la botella del todo.

DESIGNER:Mitjadotzena

CLIENT:John Doe - IberianPartners
ANY:2015